• Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

        Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

        Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]


 • Đáp án HSG Vật lí lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

        Đáp án HSG Vật lí lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi […]


 • Đáp án HSG Sinh học lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

        Đáp án HSG Sinh học lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là lời giải đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi […]


 • Đề thi HSG Vật lí thực hành lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

        Đề thi HSG Vật lí thực hành lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi […]