• Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1

           Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


  • Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1

           Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1 là lời giải đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


  • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

          Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]