• Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 25

         Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 25 là đề thi môn Toán học vòng 2, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương niên khóa 2018-2019        Thành phố Hải Dương là một […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3

         Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3

         Đáp án HSG Toán học lớp 9 – Đề số 3 là lời giải đề thi môn Toán học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

        Đề thi HSG Toán học lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp niên khóa 2014-2015. Đây cũng là kỳ thi để tìm ra các bạn đoạt thứ hạng cao ở các môn thi đồng thời […]