• Đề thi HSG Hóa học lớp 9 – Đề số 2

           Đề thi HSG Hóa học lớp 9 – Đề số 2 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


  • Đáp án HSG Hóa học lớp 9 – Đề số 2

           Đáp án HSG Hóa học lớp 9 – Đề số 2 là lời giải đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]